Our cases

Een duurzaam mobiliteitsplan voor 450 locaties in de kinderopvang


Situatie

Door schaalvergroting in de kinderopvang ontstaan steeds meer regionale en overkoepelende functies. De vraag naar flexibele mobiliteit neemt hierdoor toe. 

Er zijn nu twee regelingen voor mobiliteit:

1. een kilometervergoeding voor woon-werkverkeer en dienstreizen
2. een leaseregeling die met name arbeidsvoorwaardelijk is

Dat geeft te weinig flexibiliteit met oog op alle ontwikkelingen in deze branche. 

Alle regiokantoren gebruiken nu lekker deelauto’s en deelfietsen

Uitdaging

Hoe vertalen we de toenemende vraag naar mobiliteit en flexibilteit in een modern, duurzaam en flexibel mobiliteitsbeleid, dat ook kostenefficiënt is?

Electronic Mobility Survey: we brengen in kaart wat medewerkers van de huidige mobiliteitsregelingen vinden

Aanpak

Stap 1. Fleet & Mobility Scan: een analyse van de huidige situatie op de volgende hoofdonderdelen:

• Beleid
• Duurzaamheid
• Reisgedrag van medewerkers en door hen gewenste vormen van mobiliteit
• Kosten van mobiliteit (zowel reiskosten en kilometervergoedingen als leasekosten).

Stap 2.  Electronic Mobility Survey: we brengen in kaart wat medewerkers van de huidige mobiliteitsregelingen vinden. 

Stap 3. We bespreken de resultaten van de Fleet & Mobility Scan en de Electronic Mobility Survey met de stakeholders in een workshop.

Stap 4. De resultaten werken we uit in een mobiliteitsbeleid inclusief een aangepaste leaseregeling.

Stap 5. Implementatie van het nieuwe beleid. 

Oplossing

Alle regio medewerkers hebben een mobiliteitspas gekregen. Alle regiokantoren beschikken nu over deelauto’s en deelfietsen. En de persoonlijke leaseauto’s zijn nu als deelauto’s beschikbaar voor alle collega’s.

Het resultaat

Een nieuwe integrale mobiliteitsregeling die meer flexibiliteit biedt. Het aantal autokilometers is aanzienlijk gedaald. Wat zorgt voor belangrijke CO2-reductie. 

Vervanging van de (dure) kilometervergoeding door een mobiliteitspas levert een  forse kostenreductie op, die deels is ingezet voor investeringen in elektrische deelauto’s, e-bikes en mobiliteitspassen. Ook de huidige leasekosten zijn gereduceerd.

Tags

Deelauto
Deelfiets
Mobiliteitsscan

Ook in voor blije mobiele medewerkers en minder kosten?

Contact ons.
We delen graag onze inzichten.

+31 30 202 4500 | info@mobinck.com | Of gebruik Whatsapp