bouwen aan een
wereld die beweegt

mobiliteit heeft impact op al uw bedrijfsprocessen. Van beleid tot bedrijf. Van mensen tot middelen. Wij zetten mobiliteit in als een strategische tool. Als instrument dat uw organisatie helpt om optimaal te opereren. En uw medewerkers tevredener en succesvoller laat presteren.

Mobinck, voor wie de kansen ziet

Mobinck is er voor alle grotere bedrijven. Voor iedere COO, CFO, CCO en CSO die inziet dat met mobiliteit méér te bereiken valt. Dat smart mobility écht een tool kan zijn om álle bedrijfsdoelstellingen dichterbij te brengen. Om employee satisfaction te verhogen. Om sustainable goals te behalen. Om kosten te reduceren. Om écht verder te komen.

mobinck supports
people, planet én profit

Door mobiliteit als instrument in uw organisatie te integreren krijgt u volledig inzicht en houdt u continu grip. Mobiliteit inzetten als tool stelt u in staat om met meer inzicht en impact te sturen op vitaliteit, wendbaarheid en tevredenheid. Om innovatief en effectief CO2-uitstoot te verminderen. Om met minder investeren en slimme kostenbesparing toch aansprekende resultaten te realiseren. Dankzij onze effectieve people, planet en profit ondersteunende services en praktische aanpak.

mobinck ventures

Fleet and mobility management services

Connected vehicles and advanced driver management.

The Mobility as a Service ecosystem

Ridesharing, parking and Shuttles

Flexible and international access & payment solutions

meer over de toekomst van mobility?

bel of mail met mobinck