360 mobility aanpak - Mobinck

Mobiliteit waar jouw organisatie behoefte aan heeft

Maak de juiste mobiliteitskeuzes voor jouw organisatie en werknemers op basis van relevante data en onderzoek. Van kennis naar oplossing.

Bekijk de brochure

Een concrete aanpak gericht op samenhang

Bedrijven gaan meestal met mobiliteit aan de slag zonder dat ze zicht hebben op de impact van hun acties. Mobility 360˚ is hiervoor dé oplossing. In slechts vier stappen naar een passend, uitvoerbaar mobiliteitsplan. Mobility 360˚ helpt bij het onderbouwen van keuzes, het tonen van verbeterpunten en het slaan van een brug tussen de wens van de medewerker en de mogelijkheden van de werkgever. Waarbij we altijd meten op de vijf belangrijkste samenhangende thema’s: financieel, duurzaamheid, mobiliteitsopties, reistijd, vitaliteit. 

01

State of Mobility

Wat is het potentieel aan verschillende mogelijkheden voor woon-werkverkeer gebaseerd op (woon)locaties van kantoren en werknemers? En welke impact hebben voorgenomen maatregelen van de werkgever in termen van reiskosten, reistijd, CO2-uitstoot en vitaliteit? De State of Mobility geeft richting aan de meest geschikte mobiliteitsoplossingen.

People
Planet
Profit
02

Mobility Happiness

Inzicht krijgen in de persoonlijke beleving van werknemers is cruciaal bij het formuleren van succesvol mobiliteitsbeleid. Wat zijn hun belangrijkste motivatoren (tijd, geld, gemak, footprint, vitaliteit)? En hoe komt dit overeen met het huidige en nieuwe beleid? Door de stem van de werknemers mee te wegen, creëer je noodzakelijk draagvlak binnen jouw organisatie. 

03

Scenario’s & Impact

Wat zijn de juridische, financiele en fiscale gevolgen van verschillende mobiliteitsopties voor werkgever en werknemer? En wordt met een gekozen richting nog wel voldaan aan geldende wet- en regelgeving? Een uitgewerkte businesscase geeft inzicht in de gewenste resultaten ten opzichte van de gestelde organisatiedoelen als kosten, duurzaamheid en vitaliteit.

04

Mobility Roadmap

De resultaten van de State of Mobility en Mobility Happiness leiden tot een ingekleurd mobiliteitslandschap. Voldoen de huidige producten en diensten nog wel aan de mobiliteitsbehoefte en waar is aanvulling nodig om dit te verbeteren? En welke partners zijn geschikt om invulling te geven aan de gekozen mobiliteitsoplossingen? 

01

State of Mobility

Wat is het potentieel aan verschillende mogelijkheden voor woon-werkverkeer gebaseerd op (woon)locaties van kantoren en werknemers? En welke impact hebben voorgenomen maatregelen van de werkgever in termen van reiskosten, reistijd, CO2-uitstoot en vitaliteit? De State of Mobility geeft richting aan de meest geschikte mobiliteitsoplossingen.

People
Planet
Profit
02

Mobility Happiness

Inzicht krijgen in de persoonlijke beleving van werknemers is cruciaal bij het formuleren van succesvol mobiliteitsbeleid. Wat zijn hun belangrijkste motivatoren (tijd, geld, gemak, footprint, vitaliteit)? En hoe komt dit overeen met het huidige en nieuwe beleid? Door de stem van de werknemers mee te wegen, creëer je noodzakelijk draagvlak binnen jouw organisatie. 

03

Scenario’s & Impact

Wat zijn de juridische, financiele en fiscale gevolgen van verschillende mobiliteitsopties voor werkgever en werknemer? En wordt met een gekozen richting nog wel voldaan aan geldende wet- en regelgeving? Een uitgewerkte businesscase geeft inzicht in de gewenste resultaten ten opzichte van de gestelde organisatiedoelen als kosten, duurzaamheid en vitaliteit.

04

Mobility Roadmap

De resultaten van de State of Mobility en Mobility Happiness leiden tot een ingekleurd mobiliteitslandschap. Voldoen de huidige producten en diensten nog wel aan de mobiliteitsbehoefte en waar is aanvulling nodig om dit te verbeteren? En welke partners zijn geschikt om invulling te geven aan de gekozen mobiliteitsoplossingen? 

360˚ resultaat

Onderzoeksrapport met alle bevindingen uit (data)onderzoek, impactanalyses en uitgewerkte mobiliteitsopties. Een roadmap bevat concrete vervolgacties om het mobiliteitsbeleid naar de behoefte van werkgever en werknemer aan te passen. Mobility 360˚ leidt tot een resultaatgericht en onderbouwd actieplan voor het creëren van draagvlak én optimalisatie van het mobiliteitsaanbod.

Door een prettige samenwerking en open aanpak van Mobinck krijgen wij meer inzicht in onze vragenstukken op het gebied van mobiliteit.

Carlo Buise – Programma coördinator mobiliteit Radboudumc - Radboud Universiteit

Met de mobility 360 aanpak hebben we waardevolle benchmark en inzichten verkregen welke ons mobiliteitsprogramma verder ondersteunen.

Pim de Weerd - Global Mobility Manager bij ASML

Wij willen actieve mobiliteit stimuleren, bijvoorbeeld door onze mensen te belonen als ze met de speed pedelec naar kantoor komen.

Piet Schudde, Manager HR bij Univé Noord-Nederland