< Terug

Een mobility ecosysteem en kosten

Eén mobility ecosysteem: over meer leveranciers, gelukkige werknemers, cost control en lagere kosten.

Eén mobility ecosysteem: over meer leveranciers, gelukkige werknemers, cost control en lagere kosten.

Het lijkt een open deur maar de eerste stap om grip te krijgen op mobiliteitskosten, is gedetailleerd weten wat die kosten zijn. Zichtbaarheid is van cruciaal belang. Een wereld die steeds meer vormen van (betalen voor) mobiliteit biedt, kan bijdragen aan medewerkerstevredenheid en duurzaamheidsdoelstellingen. We bieden onze werknemers allemaal graag een aantrekkelijk mobiliteitspakket met veel keuzemogelijkheden. Enerzijds om tegemoet te komen aan de wens van die medewerkers. Anderzijds kan het bieden van een ruime keuze ook effect hebben op de omvang van het wagenpark. Met meer keuze wordt de leaseauto minder vanzelfsprekend. Minder leaseauto’s betekent meer duurzame reisalternatieven.

De risico’s van meer leveranciers

Biedt je duurzame alternatieven voor de leaseauto dan kan dat een positief effect hebben, maar een ruim pakket kan ook risicovol zijn. Een gebrek aan transparantie aan de kostenkant, is niet ondenkbaar. Vaak gaan werkgevers met meer mobiliteitsbedrijven in zee dan voorheen. En ontstaat er een administratieve uitdaging, zeker als er geen duidelijk inzicht is in welke werknemer recht heeft op welk pakket.

Eén mobility-ecosysteem

Hoe kun je met meer leveranciers toch lagere kosten behalen? Dat vraagt om een samenhangende en geïntegreerde oplossing: alle losse leveranciers onderdeel van het Mobility-ecosysteem van de organisatie.

In zo’n ecosysteem kun je werken met op beleid gebaseerde business rules. Deze business rules bepalen welke vormen en aanbieders van mobiliteit mogen worden gebruikt door (groepen) medewerkers. 

En welke leverancier, transactie of uitgave worden goedgekeurd. Door intelligente kostenallocatie staat een professioneel ingericht ecosysteem desgewenst ook privégebruik toe. De kosten voor een privé transactie worden dan wel door de werkgever gefaciliteerd, maar bijvoorbeeld automatisch doorberekend aan de werknemer.

Maximale vrijheid, complete controle en kostenbesparing

Oog hebben voor de wensen en eisen van medewerkers op gebied van mobiliteit draagt bij aan employee engagement. Wanneer je daarnaast het raamwerk biedt waarbinnen je als organisatie de gewenste mobiliteit aan je medewerkers ter beschikking stelt, biedt je maximale vrijheid terwijl je volledig in-control bent aan de kostenkant. En dat je, als dat een ambitie is, ook daadwerkelijk kosten bespaart.