< Terug

Inzetten op vitaliteit en preventie als belangrijk advies

Verhogen van vitaliteit is bepalend voor de duurzame inzetbaarheid van personeel. Lees meer over hoe Aon dat doet en hoe ze daarin andere bedrijven adviseren.

Als trusted advisor zit Aon, toonaangevend adviseur op het gebied van risico-, pensioen- en gezondheidsoplossingen, naast de klant om te adviseren over bepaalde risico’s. Niet alleen vanuit de schadekant, maar ook op het gebied van human capital. Vitaliteit en preventie worden daarin steeds belangrijker. Floor Smid, Head of Absence, Disability & Consulting en Evert-Jeen van der Meer, Industry Director Mobility, vertellen meer over hoe ze binnen de Nederlandse organisatie werken aan de vitaliteit en mobiliteit van de eigen medewerkers en daarin ook andere bedrijven adviseren.

Verhogen van vitaliteit begint bij data

Vitaliteit is bepalend voor de duurzame inzetbaarheid van je personeel. Het is essentieel om ook op de werkvloer aandacht te besteden aan vitaliteit. Inzetten op vitale medewerkers en preventie is namelijk dé manier om het toenemende ziekteverzuim tegen te gaan. Vitaliteit is een breed begrip, onder te verdelen in een fysiek, mentaal, sociaal en financieel deel. Daarnaast is er een veelheid aan aanbieders, vitaliteitsprogramma’s en verschillende doelgroepen binnen je organisatie waar je als werkgever mee te maken hebt. Dat maakt een gerichte aanpak van het verhogen van vitaliteit een forse uitdaging.

‘Het verzamelen en analyseren van goede data is cruciaal voor een succesvolle vitaliteitsaanpak’

Floor Smid, Head of Absence, Disability & Consulting Aon

Floor heeft een duidelijk advies voor organisaties die met vitaliteit aan de slag willen gaan. “Het is belangrijk dat je goede data verzamelt en analyseert. Denk aan de rapportages van een medewerkerstevredenheidsonderzoek, het bijhouden van verzuimcijfers en de anonieme groepsrapportages van een periodiek medisch onderzoek onder het personeel. We proberen vervolgens samen met de klant tot een visie te komen op vitaliteit die breed binnen de organisatie wordt gedragen, gekoppeld aan concrete acties die aansluiten op de behoeften van medewerkers. Wat daarbij belangrijk is, is dat je de flexibiliteit en vrijblijvendheid inbouwt om de programma’s voor verschillende generaties binnen het bedrijf zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Tenslotte is het ook nodig om de impact van de nieuwe initiatieven te meten en monitoren om ze verder door te kunnen ontwikkelen. Zodat kosten worden omgezet in waardevolle investeringen.”

Fysieke vitaliteit speelt in op gedragsverandering

Werkgevers hebben de verantwoordelijkheid om een gezonde werkomgeving te creëren voor medewerkers. Ergonomische werkplekken die zorgen voor een optimale werkhouding zijn van groot belang. Denk ook aan het inrichten van overleg- en stilteruimtes waardoor medewerkers af en toe kunnen ontsnappen aan de prikkels van de kantoortuin. Waar je als werkgever ook direct invloed op kunt uitoefenen is medewerkers stimuleren meer te bewegen door vaker de fiets te nemen naar werk. Of het bevorderen van een wandeling na de lunch, wat niet alleen goed is voor de beweging, maar ook voor de sociale verbinding tussen collega’s. 

Floor Smid ziet dat het in de praktijk moeilijk is voor bedrijven om medewerkers in beweging te krijgen. “Zelfs wanneer ze op fietsafstand van het werk wonen. Mensen houden toch vaak vast aan een bepaalde gewoonte. Wat je wel steeds meer ziet is dat er challenges ontstaan, waarbij het aantal loop- of fietskilometers gemeten wordt. Of er wordt bijgehouden wie er het meest van werk naar huis fietst. Je merkt dat mensen door zo’n speelelement vaak wel de uitdaging willen aangaan. Met een directe impact op de vitaliteit van medewerkers als gevolg. De gedragsverandering zit ‘m wat mij betreft echt in de herhaling. De kunst voor een werkgever is ervoor te zorgen dat die uitdaging ook een gewoonte wordt. Data kan hier een cruciale rol in spelen. Op basis van data kunnen we meten of de beoogde impact vooral uitblijft door het simpelweg niet meer doen van de acties en het niet veranderen van het gedrag en de gewoontes, of door een gebrek aan kennis over gedragsverandering.”

Mobiliteit is essentieel voor het verhogen van vitaliteit

Mobiliteit en vitaliteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Denk aan het ontwikkelen van een passend mobiliteitsbeleid waarbij medewerkers de keuzevrijheid hebben om flexibel te kiezen voor het vervoermiddel dat het beste bij de reisbehoefte past. Daarnaast heb je als werkgever natuurlijk ook de mogelijkheid om actieve mobiliteit zoals fietsen en wandelen te stimuleren. Dat leidt tot vitalere medewerkers die langer inzetbaar zijn, minder ziekteverzuim en minder kosten, doordat je minder tijd kwijt bent aan de verplichte registratie van het aantal gereden kilometers. 

Vanuit hun expertise adviseert Aon bedrijven ook op het gebied van duurzame inzetbaarheid van personeel in relatie tot hun rijgedrag. “Wat we nu doen bij zowel eigen medewerkers als bij klanten is dat we met behulp van SafeDrivePod rijgedrag monitoren”, vertelt Evert-Jeen. “Dat rijgedrag wordt zichtbaar in een dashboard. Wij combineren deze data tot een risicoprofiel en onderzoeken hoe zich dat verhoudt tot meer schades en onderhoud. Het is interessant voor onze klanten, omdat ze zo veel mogelijk schadebeperkend willen werken. Door het monitoren van het rijgedrag helpen we bedrijven actief en preventief mee aan de veiligheid van medewerkers op de weg.”

Wil je meer lezen over hoe andere bedrijven inzetten op vitaliteit en welke initiatieven leiden tot een verhoogde vitaliteit? Download ons e-book hier!