< Terug

Investeren in vitaliteit en preventie is cruciaal

Preventie is van groot belang in de vitaliteitsstrategie van VodafoneZiggo. Lees hoe deze strategie zich vertaalt in een gerichte aanpak van vitaliteit.

Inzetten op vitale medewerkers en preventie is dé manier om het toenemende ziekteverzuim terug te dringen. Toch zijn er nog maar weinig corporates die precies weten hoe ze gericht met vitaliteit aan de slag moeten gaan. Het managen van ziekteverzuim blijft daarom voor veel bedrijven prioriteit. Iris Cremers, Manager Health & Wellbeing VodafoneZiggo, vertelt hoe preventie van groot belang is in hun vitaliteitsstrategie. En hoe deze strategie zich vertaalt in een gerichte aanpak voor het verhogen van de vitaliteit onder medewerkers.

Verhogen van vitaliteit vraagt om een duidelijke strategie

Vitaliteit zorgt ervoor dat medewerkers gemotiveerder, fitter en meer stressbestendig zijn, wat zich uit in positieve energie, minder ziekteverzuim en betere prestaties. De vraag is alleen, waar begin je? Naast meerdere vormen van vitaliteit zijn binnen een bedrijf, zeker bij grote corporates,  uiteenlopende beroepsgroepen werkzaam met medewerkers van verschillende leeftijden. Elk individu heeft specifieke behoeften als het gaat om vitaliteit. Daarnaast bestaat de vitaliteitsmarkt uit talloze kleine aanbieders die allemaal slechts een klein onderdeel van het vitaliteitsprobleem oplossen. Een duidelijke strategie en een gestructureerde aanpak zijn daarom noodzakelijk om de vitaliteit van je medewerkers succesvol en langdurig te verhogen.

“Ons Health & Wellbeing team bestaat uit 13 mensen, waarvan een groot deel bezig is met het managen van ziekteverzuim”, vertelt Iris. “We hebben een goed overall verzuimcijfer, maar ik heb natuurlijk het liefst dat ze niet bij mij over de drempel komen. Het is daarom erg belangrijk dat we hard aan preventie werken. Onze strategie is daar ook grotendeels op gericht. Op basis van diepgaand onderzoek onder de verschillende populaties binnen het bedrijf willen we snappen wat er gebeurt en welke behoeftes er zijn. Dat kan ook in de vorm zijn van preventief medisch onderzoek om de mentale en fysieke gezondheid van medewerkers te beoordelen. Daaruit ontstaan blueprints met aandachtspunten per business unit. Daarnaast willen we samen met medewerkers toewerken naar een betere vitaliteit. In de vorm van diepte-interviews halen we meer informatie op en betrekken we ze in het proces. In de uitwerking zijn voor elke doelgroep oplossingen op maat nodig. We streven er daarom naar zoveel mogelijk maatwerk voor verschillende doelgroepen en afzonderlijke business units te leveren.”

Creëren van draagvlak met een doelgroepgerichte aanpak

Een duidelijke visie op vitaliteit en een goed doordachte strategie voor het verhogen van vitaliteit vormen de basis voor een gestructureerd plan. “Een van de pijlers is een doelgerichte aanpak”, licht Iris toe. “Denk aan het ontwikkelen van programma’s voor medewerkers die klantcontact hebben of voor 50+ plussers. Voor hen is het belangrijk dat je bijtijds met ze in gesprek gaat. Dus op het moment dat ze nog gezond zijn en niet wanneer ze op het punt staan om uit te vallen. Voor de groep medewerkers tot 35 jaar zijn we ook flink aan de slag gegaan; middels medewerkersgesprekken weten we waar het knelt en bepalen we wat we moeten doen om het welzijn in deze groep te verhogen.”

“Daarnaast zijn managers cruciaal voor de wellbeing van medewerkers. We willen daarom meer doen aan het ontwikkelen van vitaal leiderschap; hoe helpen we managers omgaan met situaties waarin medewerkers ziek zijn. Vitaal leiderschap betekent voor medewerkers ook dat je voor ze staat, dus dat ze hun mening kunnen geven zonder dat dit gelijk wordt afgestraft en dat je ze enthousiasmeert in hun functie en in hun ontwikkeling. Gebeurt dit niet, dan verlaagt dat het welzijn. Een derde pijler is het belang van transparantie in ieders rol in de organisatie als het gaat om vitaliteit. Je kan niet zomaar iedereen naar de bedrijfsarts sturen; daarom is het belangrijk dat duidelijk is wie er verantwoordelijk is voor wat en op welk moment.”

Vitaliteit en preventie in de praktijk

De beschreven aanpak krijgt binnen VodafoneZiggo op verschillende manieren vorm. “Binnen Wellbeing hebben we vier pijlers: mentaal fit, fysiek fit, sociaal fit en financieel fit. Mentaal en financieel krijgen veel aandacht. Voor mensen die moeite hebben om rond te komen, bieden we financiële coaching aan. Dat kan zelfs zonder tussenkomst van een leidinggevende. Sociaal en fysiek fit gaat bijvoorbeeld over de sportactiviteiten die we organiseren. Mentaal fit zijn komt aan bod in ons ‘90 dagen programma’, een persoonlijk leiderschapsprogramma, bedoeld voor mensen die de regie terug willen pakken en sterker willen worden. Maar ook psychologische sessies, mental check-ups, mindfulness sessies en trust buddies (voor vertrouwelijke kwesties) vallen onder dit aanbod.”

‘Alles wat je investeert in vitaliteit, krijg je op termijn dubbel en dwars terug’

Iris Cremers, Manager Health & Wellbeing VodafoneZiggo 

“Naast het bestaande aanbod zijn we volop bezig met het uitproberen van verschillende programma’s voor specifieke doelgroepen. Een goed voorbeeld daarvan is het preventief medisch onderzoek binnen de business unit Installation & Maintenance onder 700 technicians en daaraan gerelateerd personeel. Daarmee krijgen we volledig inzicht in wat er binnen die unit speelt en kunnen we ons richten op de uitdagingen die zichtbaar worden. Een ander voorbeeld is het programma ‘De plus voor jou’. Hierin gaan we met technicians van 50 jaar en ouder in gesprek over hoe ze inzetbaar blijven tot hun pensioen. Daarin vinden we het belangrijk dat mensen zelf de regie pakken; hoe wil je erbij zitten als je met pensioen gaat? Door dat te bespreken, is het de bedoeling dat mensen gemotiveerd raken om hiermee aan de slag te gaan.”

Bij VodafoneZiggo zijn ze ervan overtuigd dat het cruciaal is om in vitaliteit en preventie te investeren. Dus voorkomen, in plaats van aan de achterkant repareren. Ben je benieuwd hoe andere bedrijven inzetten op het verhogen van vitaliteit? Download ons e-book hier!