< Terug

Piet Schudde over Univé’s mobiliteitsperspectief

Een mooi 2-jaren plan met kaders voor lange termijn keuzes en draagvlak in de organisatie

“Een mooi twee-jaren plan met kaders voor lange termijn keuzes en draagvlak in de organisatie.”

“Het was inspirerend,” lacht hij. “Het As A Service concept is interessant. We denken nu na of we die ook kunnen gebruiken om onze kerndoelstellingen ‘duurzaamheid en vitaliteit’ te verwezenlijken voor onze leden.” Piet Schudde, manager HR bij Univé Noord Nederland: “We hadden een klik met Mobinck. Dat is belangrijk. Samenwerking, het partnerschap, de menselijke maat, zijn voor ons, als coöperatie, essentiële waarden. Ons bedrijf komt voort uit de gedachte dat je samen onheil kunt voorkomen. Met Mobinck hebben we nu een basis gelegd voor een duurzamere, gezondere mobiliteit.”

Elkaars mobiliteit organiseren en structureren

In 1794 richtte Geert Reinders, Univé’s aartsvader, ‘de Sociëteit van Onderlinge Bijstand’ op. Vanuit de gedachte dat solidariteit, ofwel een gezamenlijk fonds boeren kon redden bij toen vrijwel altijd catastrofale rampen als brand of veeziektes. Inmiddels zet Univé vooral in op ‘voorkomen, beperken en als het echt niet anders kan verzekeren’. Schudde: “Onze vraag aan Mobinck was vooral: hoe houden we iedereen duurzaam inzetbaar én in beweging en hoe organiseren en structureren we elkaars mobiliteit. Die vraag dateert al van voor corona maar de groeiende wens om hybride te werken, maakt ‘m urgenter.”

Van puur kostenperspectief naar flexibiliteit

Schudde “Je voelt nu dat een vaste reiskostenvergoeding mensen kan vastpinnen op hun werkplek, terwijl flexibiliteit lucht en ruimte geeft aan je denken en doen. We maken een shift van een puur kostenperspectief naar ‘Wat betekenen al die reisbewegingen voor welzijn en omgeving?’ Bij ons werken 200 mensen, waarvan zo’n 120 op onze vestigingen. Vaak leggen zij, door historische omstandigheden, onnodig veel woon/werk kilometers af. Mobinck onderzocht ons reisgedrag. Op basis van hun data en best practices op het gebied van reistijd en declaraties, kregen we inzicht in onze verkeersstromen. We hebben nu samen met Mobinck beleidskeuzes gemaakt voor de komende twee jaar en hebben voldoende kaders voor lange termijn keuzes.”

“Mobinck onderzocht ons reisgedrag. Op basis van hun data en best practices op het gebied van reistijd en declaraties, kregen we inzicht in onze verkeersstromen.”

Piet Schudde

Op naar 40% actieve, schone mobiliteit

Bij Univé Noord-Nederland komt 83% van de mensen met de auto naar het werk. Dat is veel, maar niet onlogisch: het OV is in ons wat landelijke gebied lang niet altijd toereikend. Schudde: “Mobinck analyseerde op basis van hun data dat 40% actieve mobiliteit, dat wil zeggen fietsen en lopen, haalbaar zou kunnen zijn. Daarnaast zou bijvoorbeeld 8% van de mensen in principe kunnen carpoolen. Wij willen die actieve mobiliteit stimuleren, ook financieel. Dat kun je radicaal doen, door bijvoorbeeld reiskosten voor fossiele brandstof auto’s te verlagen. Willen we nu nog niet, ook al gezien de hoge brandstofkosten. We gaan wél mensen belonen bijvoorbeeld als ze per fiets of speed pedelec komen. Maar natuurlijk verwisselen we liever vandaag dan morgen al onze CO2 uitstoot voor frisse lucht.” 

Concreet plan met draagvlak

Piet Schudde werkt inmiddels 17 jaar bij Univé. Zijn werkzaamheden, als lid van het MT en bij zijn advieswerk voor de Hanzehogeschool en de Gebiedscoöperatie Het Hogeland, zijn vooral duurzaamheid en innovatie: “Innovatie brengt bijna altijd verbetering. En op mobiliteit kunnen we voor onze organisatie en de samenleving nog heel veel verbeteren”. Het voorstel van de werkgroep, bestaand uit 8 mensen van HR, finance,  fleetmanagement en de OR , moet nog goedgekeurd worden, maar zegt Schudde: “Er is draagvlak voor het concrete twee-jaren plan met ruim voldoende kaders voor lange termijn keuzes. Er kan op details altijd wat gewijzigd worden, maar ik verwacht: dit gaat lukken. Sterker nog: ik hoop dat de zeven andere regionale Univé’s gaan voortbouwen op ons partnerschap met Mobinck.”