< Terug

Vitale medewerkers vragen om maatwerk

Vitale medewerkers vragen om maatwerk. Frans van Leeuwen, auteur van Aankloten en oprichter van Ik ben de baas, vertelt meer over het belang van vitaliteit.

Frans

Ondanks het inmiddels ruimschoots bewezen belang van vitale medewerkers, richten bedrijven zich voornamelijk op het oplossen van verzuim in plaats van preventie. Een belangrijke reden kan zijn dat ze door de veelheid aan beschikbare oplossingen niet precies weten waar te beginnen. Frans van Leeuwen, auteur van het boek Aankloten en oprichter van Ik ben de baas, vertelt meer over vitaliteit en hoe hij MKB-ondernemers ondersteunt gezond te groeien door het vinden van een balans tussen winst maken en plezier hebben.

Vitaliteit gaat uit van specifieke behoeften

Vitaliteit is een breed begrip. Het wordt meestal geassocieerd met fitheid en fysieke conditie, terwijl vitaliteit veel meer aspecten omvat. Door vitaliteit op te splitsen in een sociaal, financieel, mentaal en dus ook fysiek deel kan je veel gerichter aan de slag met vitaliteit, zodat het ook aansluit bij de behoeften van je medewerkers. Door sociale en financiële behoeften eerst in te vullen, kan je als werkgever veiligheid en zekerheid bieden. Voldoe je daaraan dan staan medewerkers er ook veel meer voor open om met hun mentale en fysieke vitaliteit aan de slag te gaan. Door de veelheid aan vitaliteitsprogramma’s en specifieke behoeften die elke medewerker heeft, moet je als management van tevoren precies weten waar je aan begint.

‘Vitaliteit is eigenlijk niets anders dan aandacht hebben voor de mensen binnen je bedrijf’

Frans van Leeuwen, auteur van het boek Aankloten en oprichter van Ik ben de baas

“Het onderwerp vitaliteit is zo ongelofelijk breed en mensen leren er ook steeds meer van”, zegt Frans. “Toen vitaliteit net een begrip werd, was het niet meer dan fit zijn en gezond eten. Nu heeft iedereen z’n eigen interpretatie ervan en dat is ook gelijk de valkuil. Het helpt vooral als je inzoomt op een probleem dat je gaat oplossen. Het zit ‘m dus ook vaak in een specifieke doelgroep die je aanspreekt, in plaats van voor een one size fits all oplossing te willen gaan. Vitaliteit is dus eigenlijk niets anders dan aandacht hebben voor de mensen binnen je bedrijf. En vooral goed vragen aan je mensen waar ze behoefte aan hebben in plaats van ze iets op te leggen.”

Gericht met vitaliteit aan de slag

Naast meerdere vormen van vitaliteit zijn binnen een bedrijf  uiteenlopende beroepsgroepen werkzaam met medewerkers van verschillende leeftijden, waarbij elk individu specifieke behoeften heeft als het gaat om vitaliteit. Daarnaast bestaat de vitaliteitsmarkt uit talloze kleine aanbieders die allemaal slechts een klein onderdeel van het vitaliteitsprobleem oplossen. Een gestructureerde aanpak is dan ook essentieel om de vitaliteit van je medewerkers succesvol en langdurig te verhogen. 

Frans legt uit hoe hij vanuit zijn ervaring en expertise HR-professionals adviseert over een effectieve aanpak van vitaliteit binnen een organisatie. “Vraag je af waarom je het doet. Wees dan ook echt eerlijk en vraag dat in je hele organisatie uit. Zodat je een heldere visie hebt en daar ook achter kan staan. Het maakt dan niet veel uit of je het bijvoorbeeld als marketinginstrument gebruikt om mensen aan te trekken of om het verzuim terug te dringen.”

Gestructureerde aanpak vanuit persoonlijke motivatie

Een gestructureerde aanpak begint bij het verzamelen en analyseren van data. Denk aan de rapportages van een medewerkerstevredenheidsonderzoek, het bijhouden van verzuimcijfers of de resultaten van een preventief medisch onderzoek onder het personeel. Daaruit komen meestal duidelijke aandachtsgebieden binnen de organisatie naar voren, waar een versterkte focus op vitaliteit nodig is. Door hierin structuur aan te brengen, voorkom je dat je met hagel gaat schieten en niemand enthousiast krijgt voor de initiatieven rondom vitaliteit. Frans ondersteunt deze aanpak. “Een goed voorbeeld is een klant die veel vitaliteitstrainingen en 1-op-1 trajecten deed, maar niets oploste. Na een veranderde focus richten hun trajecten zich nu erg op verzuim om mensen weer zo goed mogelijk terug te laten keren naar het werk. Ze hebben nu een urgent probleem te pakken waarmee ze aan de slag gaan in plaats van een nice to have, waarvan ze de toegevoegde waarde niet konden aangeven.”

‘Tegen goed voorbeeldgedrag of vitaal leiderschap kan geen interventie op’

Frans van Leeuwen, auteur van het boek Aankloten en oprichter van Ik ben de baas

Een gestructureerde aanpak is nodig, maar Frans is ervan overtuigd dat het streven naar meer vitaliteit begint met persoonlijke motivatie. “Ik heb directieteams gezien die zeiden, we gaan hier gewoon werk van maken. Dat ze ergens voor gingen staan en mensen om zich heen verzamelden met dezelfde overtuiging. Het geven van het goede voorbeeld is daarin essentieel. Zelfs als je als directeur maar 1 dag in de week met de racefiets naar je werk gaat, dan laat je wel wat zien. Of dat de directeur op vrijdag om 15.00 uur naar huis gaat en tegen de rest van het personeel zegt dat het mooi geweest is. Dat waren ook de klanten waarmee we het meest bereikten. Eigenlijk moet je het resultaat loslaten, gezamenlijk tot de conclusie komen dat je iets belangrijk vindt en er dan samen voor gaan!”

Wil je meer weten over vitaliteit en welke initiatieven corporates in Nederland uitrollen om de vitaliteit van hun medewerkers te verhogen? Download hier ons e-book en lees er alles over!