< Terug

Hoe Corporate Mobility noodzakelijk onderdeel van beleid wordt.

Diversificatie van mobiliteit is bij grote werkgevers steeds vaker een belangrijk onderwerp binnen het HR-pakket.

Het afgelopen decennium zien we een sterk veranderende dynamiek in de werkgever-werknemer relatie. Deze transformatie is ook steeds duidelijker zichtbaar in de manier waarop corporate mobiliteit wordt aanpakt en ingericht. In de race for talent wordt het positioneren van je bedrijf als aantrekkelijk merk een steeds belangrijkere factor. In de afgelopen 5 jaar kwam de Google-zoekopdracht “employer branding” 40% meer voor dan daarvoor. Die groeiende belangstelling kweekt hogere verwachtingen bij (nieuwe) medewerkers en creëert meer vragen bij werkgevers. 

Verregaande diversificatie van werkvormen

Die nieuwe standaard is mede het gevolg van technologische innovatie en maatschappelijke trends. Consumenten zijn gewend aan een hyper-gepersonaliseerd aanbod. En verwachten een dergelijk spectrum aan mogelijkheden ook van hun werkgever. Tegelijkertijd is er sprake van verregaande diversificatie van werkvormen in een samenleving die streeft naar inclusiviteit. 

Je bent wat je beweegt

Deze grote (maatschappelijke) veranderingen hebben ook effect op de manier waarop we ons verplaatsen. Mobiliteit is een sociaal instrument. Immers, je beweegt om deel te nemen aan het leven. Sociaal, cultureel, professioneel: mobiliteit stelt ons in staat om te participeren. De manier waarop we ons bewegen wordt steeds vaker een statement. Het zegt iets over “wie je bent”.  De vraag naar duurzamere, kostenefficiëntere en vooral meer gepersonaliseerde vormen van vervoer is daarmee een logisch gevolg van de veranderende samenleving.

Diversificatie van mobiliteit is bij grote werkgevers dan ook steeds vaker een belangrijk onderwerp binnen het HR-pakket. Duurzaamheid, inclusiviteit en personalisering als belangrijke onderwerpen van employer branding. Niet verwonderlijk dat corporate mobiliteit steeds vaker integraal onderdeel is van beleid. De transitie naar elektrisch vervoer, de introductie van gepersonaliseerde mobiliteitsabonnementen en het verruimen van de keuzevrijheid voor werknemers zijn een logisch gevolg. 

Samenhangende componenten 

Het verlagen van de environmental footprint wordt bewerkstelligd door een aantal samenhangende componenten. Vanwege een wereldwijde urbanisatie neemt de werknemersvraag naar ‘de auto van de zaak’ af. Dit betekent dat wagenparken kunnen krimpen. Overheden komen met steeds strengere regelgeving rondom CO2-uitstoot. Dit zorgt voor een versnelde opkomst en volwassenheid van volwaardig elektrisch vervoer. En, doordat werknemers steeds vaker wonen en werken in de stad, is het aanbieden van een budget dat kan worden besteed aan een divers pallet van deelmobiliteit vaak afdoende. 

Samenhangende visie

Deze ontwikkelingen hebben potentieel ook een kostenverlagend effect. Wanneer organisaties overgaan tot mobiliteitsmanagement ontstaat een totaalbeeld van alle vormen van mobiliteit die door werknemers worden geconsumeerd. Het inrichten van professioneel mobiliteitsmanagement veronderstelt een hoge mate van “ontzuiling”. Mobiliteit (en de inkoop daarvan) is vaak versnipperd ingericht binnen organisaties. Om te komen tot een hogere mate van samenhangende efficiëntie, is het noodzakelijk om een integrale visie te definiëren op gebied van corporate mobiliteit. 

Samenhangend perspectief

Mobiliteit is een strategisch instrument dat kan en moet bijdragen aan Environmental, Social en Corporate Governance doelstellingen. Mobiliteit draagt bij aan employer branding, aan medewerkerstevredenheid, vitaliteit, duurzaamheid én efficiëntie. In een veranderende wereld van elke dag nieuwe mobiliteitsoplossingen, is het bieden van een samenhangend perspectief een belangrijke voorwaarde om snel en adequaat te reageren én de lange termijn doelstellingen te kunnen behalen.