< Terug

Hoe vitaal zijn jouw werknemers?

Vitale werknemers zijn cruciaal voor het succes van jouw onderneming. Maar hoe verhoog je de vitaliteit op de werkvloer? En welke rol speelt mobiliteit daarin?

Vitale werknemers zijn cruciaal voor het succes van jouw onderneming. Ze zorgen voor een hogere productiviteit, zijn minder vaak ziek en zetten vaak een stap extra wanneer het nodig is. Het is dan ook niet verrassend dat vitaliteit een steeds belangrijker onderdeel wordt van organisatiebeleid. In dit blog vertellen we je hoe je vitaliteit onder werknemers kunt verhogen. En op welke manier mobiliteit daarin een rol kan spelen.

Vitaliteit op de werkvloer begint bij bewustwording

Wanneer bedrijven vitaliteit op de agenda zetten om de fysieke en mentale gesteldheid van hun werknemers te vergroten, vergeten ze vaak een belangrijke eerste stap in dat proces. Namelijk werknemers bewust maken van het feit hoe vitaal ze zelf zijn en dat ze inzien wat vitaliteit hen (op de lange termijn) oplevert. Bewustwording ontstaat door werknemers actief te betrekken in jouw strategie en initiatieven om vitaliteit te bevorderen. Door het opstellen van een strategisch plan en bijbehorende vitaliteitsdoelen, gekoppeld aan gerichte acties om vitaliteit op de werkvloer te implementeren, vergroot je de kans dat je jouw werknemers meekrijgt op dit thema.

Hoe verhoog je vitaliteit op de werkvloer?

Vitale werknemers hebben motivatie, ontspanning, voldoende beweging, gezonde voeding en een goede werk-privébalans nodig om op de lange termijn met energie te blijven werken. Als werkgever heb je verschillende mogelijkheden om de vitaliteit onder werknemers te verhogen.

Fysieke gesteldheid bevorderen

Een ergonomische werkplek is een must om werknemers vitaal te houden. Als werkgever ben je verantwoordelijk voor het inrichten van een (thuis)werkplek die voldoet aan de geldende arbonormen. Zorg daarbij ook voor de mogelijkheid om staand te werken. Stimuleer werknemers ook om korte pauzes te houden en de lunch te benutten voor een wandeling, zodat ze de noodzakelijke beweging krijgen, zeker in het geval van een zittend beroep. Gezonde voeding op kantoor zorgt uiteraard ook voor meer vitaliteit onder werknemers.

Mentale gezondheid

Het herkennen van stress bij jouw werknemers en de oorzaken ervan is een belangrijk onderdeel van vitaliteit. Door met ze in gesprek te gaan over waar ze tegenaan lopen, zowel zakelijk als privé, kan je wellicht wat irritatie wegnemen of oplossingen bieden die de werkdruk verlagen. En ze weer meer energie krijgen om aan de slag te gaan. Het bevorderen van contact tussen collega’s onderling vergroot de sociale cohesie en draagt bij aan het verhogen van de vitaliteit.

Vitaliteit actief stimuleren

Probeer op een leuke manier meer aandacht te krijgen voor het thema vitaliteit. Bijvoorbeeld door incentives te koppelen aan het meedoen aan activiteiten die vitaliteit verhogen. Of door werknemers te vragen hun ‘vitaliteitsverhaal’ te delen op de website of in de nieuwsbrief, zodat andere collega’s ook enthousiast raken over de initiatieven die je als werkgever neemt.

Vitalere werknemers door alternatieve vormen van mobiliteit

Vitaliteit en mobiliteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ben je als werkgever in staat geschikte alternatieven voor de auto te bieden, zorgt dat voor minder filestress, meer ontspanning en meestal een gezondere, duurzamere manier van reizen. De komst van de e-bike biedt werkgevers bijvoorbeeld de mogelijkheid om fietsen onder een grotere groep werknemers te stimuleren. Door financiële voordelen te koppelen aan de aanschaf ervan kan je het gebruik van de fiets interessant maken. Weten welke mobiliteitsbehoefte jouw werknemers hebben en daar jouw mobiliteitsaanbod op aan laten sluiten is een krachtig instrument om de vitaliteit onder werknemers te verhogen. 

Mobinck ondersteunt een vitaal mobiliteitsbeleid

Mobinck ondersteunt werkgevers bij het ontwikkelen van een passend mobiliteitsplan. Mobility 360˚ leidt tot een resultaatgericht en onderbouwd actieplan voor het creëren van draagvlak én optimalisatie van het mobiliteitsaanbod. De roadmap bevat concrete vervolgacties om het mobiliteitsbeleid naar de behoefte van werkgever en werknemer aan te passen. Vitaliteit speelt daarin een belangrijke rol. Een combinatie van direct te implementeren quick wins en mobiliteitsoplossingen voor een duurzaam, lange termijn mobiliteitsbeleid.

Lees meer over onze aanpak of download ons e-book en ontdek hoe jouw mobiliteitsbeleid de vitaliteit van je werknemers kan vergroten.