< Terug

Werkgevers zetten hun arbeidsvoorwaarden op groen

Werkgevers zetten steeds meer in op verduurzaming. Jasper Schramade legt uit hoe AWVN hun leden ondersteunt bij het ontwikkelen van passende groene voorwaarden.

Werkgevers zetten steeds meer in op groene arbeidsvoorwaarden. Uit onderzoek van de Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) blijkt dat bijna 85% van de werkgevers al bezig is of aan de slag wil met verduurzaming. Wat opvalt is dat de meeste bedrijven moeite hebben om dit te vertalen naar een concreet groen voorwaardenpakket. We vroegen Jasper Schramade, senior beloningsadviseur bij AWVN, hoe ze hun leden ondersteunen bij het ontwikkelen van arbeidsvoorwaarden die aansluiten bij de ambitie om te verduurzamen.   

Versterkte focus op verduurzaming

Verduurzaming staat bij AWVN hoog op de agenda. AWVN hecht er daarom veel waarde aan dat hun leden ook met verduurzaming aan de slag gaan. Om een goed beeld te krijgen hoe werkgevers er op dat thema voor staan, voerde AWVN een ledenonderzoek uit. Daaruit blijkt dat voor de overgrote meerderheid van de deelnemers verduurzaming een belangrijk thema is. Een positieve impact op het klimaat, het aansluiten op organisatiedoelen, voldoen aan wet- en regelgeving en onderscheid ten opzichte van de concurrentie zijn de meest genoemde redenen om verduurzaming door te voeren. 

Jasper kijkt met tevredenheid naar de uitkomsten van het onderzoek. “Ik vind het mooi om te zien dat zoveel bedrijven ervoor openstaan om vanuit verduurzaming te kijken naar arbeidsvoorwaarden. Er zijn in de praktijk al allerlei arbeidsprocessen die linken naar  duurzaamheid, dus ligt het voor de hand om arbeidsvoorwaarden ook vanuit dat perspectief te bekijken. Twee derde van het nieuwe personeel vraagt aan de werkgevers wat ze op het gebied van duurzaamheid doen. Het is dus echt een arbeidsmarktvraag geworden waar werkgevers mee aan de slag moeten. En wat ze nu dus ook collectief van plan zijn te gaan doen.”

Aan de slag met groene arbeidsvoorwaarden

Uit het AWVN onderzoek blijkt dat ruim 80% van de werkgevers het mobiliteitsbeleid gebruikt om voorwaarden te verduurzamen. Daarnaast worden het verduurzamen van de thuissituatie, het toekennen van een klimaatbudget en een duurzame kantooromgeving ook ingezet. Werkgevers lopen echter regelmatig aan tegen de complexiteit van fiscale regels en de verwachte hoge kosten die verduurzaming met zich meebrengt. “Ik vind dat de overheid hierin bedrijven kan ondersteunen door meer fiscale ruimte te geven”, zegt Jasper. “Zodat regelingen en budgetten ook makkelijker ingevoerd kunnen worden. Ofwel in de vorm van een duurzaamheids-doelbesteding binnen de WKR of gewoonweg een verruiming van de WKR. Regel het zo in dat je de intentie van de werkgevers ook daadwerkelijk beloont.”

Daarnaast zorgt een concrete aanpak hoe met verduurzaming aan de slag te gaan ook voor meer duidelijkheid. Jasper spreekt vanuit zijn rol bij AWVN regelmatig met bedrijven die groene arbeidsvoorwaarden willen implementeren, maar niet precies weten hoe ze die eerste stap zetten. “Mijn eerste vraag is altijd, wat heb je al aan groene arbeidsvoorwaarden? Vervolgens is het belangrijk uit te vragen wat ze terugkrijgen van hun werknemers. Waar hebben ze behoefte aan? Kortom, maak een 0-meting, benoem vervolgens wat je gewenste perspectief is en ga vanuit bepaalde behoeftes aan de slag. Om dit succesvol door te voeren is het van belang dat de middelen om te verduurzamen bij de groep werknemers terechtkomt die de meeste impact maakt.”

Voorwaarden die jouw merk versterken

Bedrijven zetten groene arbeidsvoorwaarden ook steeds vaker in voor employer branding. Uit het AWVN onderzoek blijkt dat bijna 40% van de werkgevers voorwaarden verduurzaamt om zich te onderscheiden van hun concurrentie. Zeker de jongere generatie werknemers is in toenemende mate gevoelig voor hoe werkgevers omgaan met verduurzaming. Een duidelijke visie op dit thema, gekoppeld aan een concreet groen voorwaardenpakket, biedt volop kansen om (jonge) werknemers voor langere tijd aan je te binden. 

‘Invulling geven aan groene arbeidsvoorwaarden draagt bij aan het trotse gevoel van werknemers,  daarom werken zij bij jou en niet bij de buren’

Jasper ziet ook dat verduurzaming invloed heeft op de employer branding van werkgevers. “Als je verhaal naar buiten toe heel overtuigend is, maar mensen merken dat dit helemaal niet overeenkomt met de manier waarop arbeidsvoorwaarden zijn vormgegeven wanneer ze eenmaal binnen zijn, dan haken ze af. Zeker als ze volgens een bepaalde filosofie bij je zijn komen werken. Dus dat heeft zeker veel invloed op het aantrekken en behoud van nieuwe mensen.”

Wil je meer weten hoe grote bedrijven bezig zijn met het vergroenen van hun arbeidsvoorwaarden? En hoe Mobinck daarin kan ondersteunen? Download hier ons e-book.