< Terug

Sluiten jouw werknemers ook aan in de rij?

In 2023 is er een recordaantal auto’s bijgekomen. Aansluiten in de file lijkt voor veel werknemers een gewoonte. Hoe kan jij als werkgever sturen op gedragsverandering?

Nederland is al jaren Europees koploper als het gaat om het aantal auto’s per vierkante kilometer. Met een recordaantal nieuwe auto’s op de weg in 2023 neemt de druk op ons wegennetwerk nog verder toe. Achteraan sluiten in de file lijkt het vooralsnog te winnen van file mijdend gedrag. Maar welke invloed heb je hierop als werkgever? Welke slimme oplossingen zijn er om de mobiliteit van je werknemers te optimaliseren? 

Auto’s lijken grenzeloos populair

Met de stijging van ruim 180.000 personenauto’s komt het totale aantal in ons land op 9,4 miljoen. Het einde lijkt ook nog niet in zicht. De verwachting is dat we in 2030 de 10 miljoen auto’s gepasseerd zijn. Niet verrassend dus dat de filedruk het afgelopen jaar ook fors is toegenomen. Wanneer je verder bedenkt dat de brandstofprijzen structureel hoog zijn, de uitstoot nog nooit zo groot is geweest en parkeertarieven door het dak gaan, is er genoeg tegen het autogebruik in te brengen. En toch lijken we met z’n allen nog lang niet van plan de auto te laten staan voor het ov of een andere manier van vervoer.

Om te voorkomen dat de wegen nog verder dichtslibben, heeft de overheid een aantal instrumenten om bij te sturen. Auto’s weren uit bepaalde (stedelijke) gebieden, de auto duurder maken, het invoeren van rekeningrijden én zorgen dat de alternatieven, met name het reizen per trein, verbeteren. Wellicht dat er dan een bepaalde groep overweegt anders dan met de auto te reizen. Toch zal het comfort en individualisme bij het overgrote deel van de mensen ervoor zorgen dat hun auto de aantrekkelijkste optie blijft. Wil je écht impact maken op verminderd autogebruik, dan lijkt het realiseren van een gedragsverandering de meeste kans te maken. Een oplossing die immers nog vers in het geheugen ligt.

Thuiswerken bepaalt de lengte van de files        

Tijdens corona werkten we vrijwel allemaal noodgedwongen thuis. Het fileprobleem was daarmee ook verdwenen. In de periode erna omarmden werkgevers en werknemers de voordelen van het thuiswerken en leidde flexibeler reisgedrag tot verspreid woon-werkverkeer en minder files dan voor de pandemie. Des te opvallender is het dat we toch weer vaker in de auto stappen om naar kantoor te gaan. Het lijkt erop dat werkgevers in toenemende mate verwachten dat werknemers fysiek aanwezig zijn. Twijfels over de productiviteit en de meerwaarde van sociale contacten op de werkvloer worden als belangrijkste redenen genoemd.

‘Werkgevers verwachten weer steeds meer dat hun werknemers fysiek aanwezig zijn’    

Werkgevers verantwoordelijk voor gedragsverandering

Deze ontwikkeling maakt werkgevers meteen ook het belangrijkste onderdeel van de oplossing. Door te focussen op de succesvolle aspecten van het thuiswerken creëer je een optimale hybride werkomgeving die voldoet aan de behoeften van werknemer én werkgever. Meer thuiswerken en afspraken over welke dagen, tijden en voor welke werkzaamheden men naar kantoor komt, dragen bij aan een efficiënter reisgedrag en minder files. Het sturen op deze gedragsverandering heeft voor jou als werkgever ook flink wat voordelen. Denk aan de in te voeren registratieplicht  die minder complex wordt wanneer werknemers meer thuiswerken. Door minder gereden kilometers realiseer je als bedrijf ook een lagere uitstoot. Verder maak je door meer thuiswerk minder kosten voor het ov, omdat je minder spitsheffing hoeft te betalen.

Vanuit Mobinck spreken we regelmatig met werkgevers waarbij het sturen op gedrag de belangrijkste oplossing van hun mobiliteitsprobleem is. Vaak komen daarna pas alternatieve vormen van mobiliteit zoals de e-bike ter sprake om het mobiliteitsaanbod verder te optimaliseren.

Wil je hier ook eens met ons over in gesprek? We nodigen je graag uit voor een kop koffie om kennis te maken! Houd ook onze website in de gaten voor ons nieuwe e-book over vitaliteit, waarin we meer vertellen over alternatieve vormen van mobiliteit die ook nog eens een stuk vitaler zijn.