< Terug

Mobiliteit als onderdeel van een succesvolle Employee Value Proposition

Mobiliteit vraagt steeds meer aandacht van werkgevers. Marijn van der Heiden, Adviseur Leden & Relaties bij AWVN, legt uit hoe hun leden naar dit thema kijken.

Mobiliteit is een thema dat steeds meer aandacht vraagt van werkgevers. Door verscherpte wet- en regelgeving rondom duurzaamheid worden bedrijven in toenemende mate verplicht met mobiliteit aan de slag te gaan. Daarnaast verwachten werknemers van hun werkgever steeds meer dat ze in hun (duurzame) mobiliteitsbehoefte worden voorzien met een aantrekkelijk mobiliteitsaanbod. We vroegen Marijn van der Heiden, Adviseur Leden & Relaties bij werkgeversvereniging AWVN, hoe hun leden tegen mobiliteit aankijken en op welke manier Mobinck en AWVN elkaar op dat onderwerp mogelijk kunnen versterken.

Het belang van mobiliteit voor werkgevers én werknemers

Uit onderzoek van Mobinck blijkt dat minder dan 1 op de 3 werknemers het mobiliteitsbeleid van hun werkgever heeft gelezen. Het is een belangrijke taak van werkgevers om hierover helder te communiceren, zodat iedereen weet dát er een mobiliteitsbeleid is en het ook duidelijk is welke mobiliteitsmogelijkheden er voor werknemers zijn. Marijn van der Heiden ziet dat hier nog veel ruimte is voor verbetering. Met name in het vormgeven van een succesvol mobiliteitsbeleid. “Veel bedrijven die ik spreek weten niet goed wat er gebeurt aan mobiliteit binnen hun organisatie. Wat voor reisbewegingen worden er gemaakt? Zijn deze ook effectief? Waar hebben onze werknemers behoefte aan qua mobiliteit? De harde voorwaarden zoals reiskostenvergoeding zijn vaak wel bekend, maar voor de rest is er veel onduidelijk.”

“En als er al een mobiliteitsbeleid is en werknemers hiervan op de hoogte zijn, dan is het ook nog maar de vraag hoe tevreden ze hiermee zijn. Misschien willen ze wel wat groter rijden of gebruik kunnen maken van meerdere vervoersmodaliteiten. Of komt er naar voren dat men duurzaamheid heel belangrijk vindt. Als werkgever moet je hier wel mee aan de slag. Want het optimaal in kunnen spelen op de mobiliteitsbehoeften van jouw werknemers is mede bepalend voor hoe sterk de Employee Value Proposition van jouw bedrijf is.”

Succesvol mobiliteitsbeleid als driver voor je imago

Mobiliteit wordt steeds belangrijker voor het imago. Heb je een overtuigend, transparant verhaal waarom je bepaalde mobiliteitskeuzes maakt? En ben je ook in staat dit te combineren met een aantrekkelijk mobiliteitsaanbod dat volledig aansluit op de individuele mobiliteitsbehoeften van je werknemers? Dan is mobiliteit een krachtig instrument voor het aantrekken van nieuw talent en het behoud van werknemers. Marijn van der Heiden ziet daarbij wel duidelijke verschillen tussen sectoren. “Als je bijvoorbeeld kijkt naar de zakelijke en financiele dienstverlening, waar op dit moment een relatief hoge leasepenetratie is, dan zie je wel een verschuiving optreden. De blik gaat daar steeds meer op deelmobiliteit, wat de jongere generatie interessant vindt. Maar ook het versneld elektrificeren van het wagenpark maakt daar onderdeel van uit.”

‘Werkgevers moeten veel meer inzetten op mobiliteit als maatwerk voor werknemers’

Marijn van der Heiden – Senior adviseur AWVN

“Aan de andere kant is het MKB de driver van Nederland en daar wordt niet altijd in de breedste zin naar mobiliteit gekeken. Omdat het gewoonweg minder impact heeft op de ‘kleinere’ werkgever. Maar toch begrijpen de bedrijven in die sector heel goed dat bezig zijn met duurzame mobiliteit goed kan zijn voor het imago. Mobiliteit is daarin direct zichtbaar, bijvoorbeeld in het ter beschikking stellen van een elektrische leaseauto. Je verhaal als organisatie moet steeds congruenter worden, waarbij je ook echt moet aanhaken op doelgroepen. Ik denk dus dat je als bedrijf veel meer moet inzetten op mobiliteit als maatwerk voor werknemers.”

Inzicht in mobiliteit vormt ambitie

Bedrijven willen wel met mobiliteit aan de slag, maar ze overzien vaak niet de impact die bepaalde mobiliteitskeuzes hebben op hun organisatie. “De ambitie is er, de voorwaarden zijn aanwezig om iets met mobiliteit te doen, maar men weet vaak niet waar te beginnen”, geeft Marijn aan. “Het maken van de juiste keuzes begint natuurlijk met inzicht. Mobinck kan ons en onze leden hierin perfect ondersteunen door mobiliteitsoplossingen en mobiliteitsbehoeften van werknemers bij elkaar te brengen. Zorg eerst maar eens dat je inzicht hebt in alles wat er binnen je organisatie gebeurt op het vlak van mobiliteit, zodat je dat mee kunt nemen in je uiteindelijke ambities en beleidsvorming. Zonder inzicht, zonder data kom je daarin niet verder.”

Wil je meer weten over onze aanpak en hoe we je kunnen ondersteunen bij het vormgeven van een aantrekkelijk, passend mobiliteitsaanbod? Neem contact met ons op.