< Terug

Mobiliteit afgestemd op een autoluwe binnenstad

Carlo Buise, Programma Coördinator op campus Heijendaal, legt uit hoe ze omgaan met mobiliteit. Ook licht hij kort de recente samenwerking met Mobinck toe.

Campus Heijendaal ontvangt elke dag gemiddeld 50.000 mensen die werken en studeren bij het Radboudumc, Radboud Universiteit, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en ROC Nijmegen. Mede vanwege de ambitie voor een autoluwe stad is het een uitdaging om alle verkeersstromen rondom de campus in goede banen te leiden. We vroegen Carlo Buise, werkzaam als Programma Coördinator op de campus, hoe ze omgaan met het thema mobiliteit. Ook licht hij kort de recente samenwerking met Mobinck toe.

Bereikbaarheid staat centraal

Een autoluwe stad, waar Heijendaal onderdeel van uitmaakt, is een van de belangrijkste thema’s binnen de gemeente Nijmegen. Die focus legt nog meer druk op de bereikbaarheid en een soepele doorstroom van het verkeer richting de campus. De gemeente, provincie, OV bedrijven  en betrokken instellingen werken samen om met verschillende initiatieven de bereikbaarheid te optimaliseren. Er wordt onder meer een routeplanner ontwikkeld met verschillende mogelijkheden qua HUB-locaties van stations en reistijd. Voor bijna 90% van de mensen die met de auto komen, wordt hiermee zichtbaar dat ze een efficiënt, duurzaam alternatief hebben, waarbij ze met de auto naar een station rijden en van daaruit met de trein verder reizen.

Carlo Buise is blij met wat er op het vlak van bereikbaarheid al is gerealiseerd. “Om de bereikbaarheid te verhogen hebben we ook goed gekeken naar de onderwijstijden. In eerste instantie moesten studenten en werknemers allemaal op dezelfde tijd beginnen. Dat veroorzaakte enorme drukte op de aanrijroutes naar de campus. Door te schuiven met de aanvangstijden voor de studenten, hebben we een piekverlaging van 20% kunnen realiseren in het ov. En heeft het ook geleid tot een betere doorstroming van fietsen en auto’s rondom de campus. We doen nu onderzoek naar de impact van een verlate aanvangstijd van de colleges. In gesprek met alle stakeholders leidt dit wellicht tot een volgende kwaliteitsslag.”

Vitaliteit en duurzaamheid bepalend voor mobiliteitsbeleid

Het gebruik van de fiets is de afgelopen jaren flink toegenomen. Door de komst van de e-bike is een grotere groep werknemers ontstaan voor wie de reistijd met de fiets ineens overzichtelijk is geworden. Daarnaast neemt het voornemen om vitaal en gezond te leven de laatste jaren ook toe. Uit onderzoek van Mobinck blijkt dat fietsers veel meer tevreden zijn over hun reistijd dan automobilisten, ook in het geval wanneer die reistijd precies hetzelfde is. “Dat verbaast me niet”, zegt Carlo Buise. “Mensen die op de fiets gaan ervaren dat ze ‘s ochtends toch net even wat frisser op werk komen en het lekker vinden om na werk nog even wat frisse lucht te pakken.”

‘Fietsers zijn veel meer tevreden over hun reistijd dan automobilisten, ook in het geval wanneer die reistijd precies hetzelfde is’

Carlo Buise – Programma coördinator mobiliteit Radboudumc – Radboud Universiteit

Om het gebruik van de e-bike zo veel mogelijk onder werknemers te promoten, is er aanvullend op de bestaande fietsregelingen een succesvol initiatief gelanceerd door de werkgroep Duurzaam Bereikbaar Heijendaal. “We wonen in een gebied waar je binnen een straal van 15 kilometer net zo snel bent met de fiets als met de auto. Met de e-bike ben je zelfs sneller. Daarom hebben we de e-bike probeerweken geïntroduceerd. Werknemers kunnen twee weken een e-bike/speed pedelec proberen als alternatief voor de auto of de fiets. Met resultaat! Mensen zeggen bijvoorbeeld dat ze nu door de e-bike nu ook in de winter fietsen, wat ze voorheen niet deden. Het gebruik is de afgelopen periode zichtbaar toegenomen. Dit loopt samen op met initiatieven waarbij in samenwerking met de gemeente en provincie snelwegfietspaden zijn aangelegd die allemaal samenkomen op Heijendaal.”

Mobiliteitsbehoeften en mogelijkheden samenbrengen

Om het zakelijke reizen en vooral de administratie eromheen nog beter vorm te geven, heeft Mobinck de mobiliteitssituatie van campus Heijendaal in kaart gebracht. “We zijn al langer aan het kijken hoe we onze systemen rondom mobiliteit wat slimmer kunnen inrichten”, licht Carlo Buise toe. “Het resultaat kan zijn dat alle zakelijke reizen via een bepaalde voorziening gaan lopen, waarbij je de registratie en vergoeding centraal regelt. Mobinck helpt ons met het opstellen van een conceptprogramma van eisen.”

“Daarbij hebben we aangestuurd op twee verschillende uitkomsten; wat zijn de wensen van de verschillende organisaties, hun ambities en de belangrijkste logistieke vraagstukken? En aanvullend daarop, wat biedt de markt? Mobinck heeft dat bij elkaar gebracht. We zitten nu in de fase waarin we nadenken over de vervolgstappen. We kijken er in ieder geval naar uit om de geschetste mogelijkheden samen met Mobinck verder te verkennen.”

Hoe maak jij jouw mobiliteitsbeleid een succes binnen je organisatie? Mobinck deed onderzoek bij meer dan twintig bedrijven, verdeeld over zes sectoren, in totaal goed voor ruim 50.000 werknemers. Lees de belangrijkste bevindingen en de mening van experts in ons nieuwe e-book!