< Terug

Mobility Happiness onderzoek als basis voor succesvol mobiliteitsbeleid

Het Mobility Happiness onderzoek maakt mobiliteitsbehoeften van werknemers zichtbaar. Douwe van der Vinne, Business Consultant bij Mobinck, vertelt er meer over.

Weet jij als werkgever hoe jouw werknemers tegen je huidige mobiliteitsbeleid aankijken? En weet je eigenlijk wel wat hun mobiliteitsbehoeften zijn? Het door Mobinck ontwikkelde Mobility Happiness onderzoek, onderdeel van hun bewezen Mobility 360˚ aanpak, maakt deze behoeften van werknemers zichtbaar. Douwe van der Vinne, Business Consultant bij Mobinck, vertelt meer over het belang van de Mobility Happiness onderzoek voor het ontwikkelen van een succesvol mobiliteitsplan.

De rol van Mobility Happiness

Bedrijven die aan de slag gaan met mobiliteit bekijken dit vaak alleen vanuit het perspectief van hun eigen organisatie. Mobiliteitskeuzes zijn dan vooral gebaseerd op kostenoverwegingen en het behalen van gestelde organisatiedoelen. Waarbij onvoldoende rekening wordt gehouden met wat werknemers graag zouden willen. Daarom is het Mobility Happiness onderzoek (MH) een vast onderdeel van de Mobility 360˚ aanpak van Mobinck. Zodat de mobiliteitsbehoefte van werknemers een cruciale rol speelt in het ontwikkelen van het mobiliteitsaanbod.

“Door de stem van de werknemers mee te wegen, creëer je noodzakelijk draagvlak binnen jouw organisatie.”

Douwe van der Vinne benadrukt nog eens het belang van de MH. “Naast het onderzoeken van het mobiliteitspotentieel en de impact van mobiliteitskeuzes op de organisatie, komt met de MH de wens van de werknemers duidelijk naar boven. Zo ontstaat een holistisch beeld van de mogelijkheden om de mobiliteitsbehoefte optimaal in te kunnen vullen, zowel voor de organisatie als de werknemers.”

Hoe is het Mobility Happiness onderzoek opgebouwd?

Hoe vind je dat je werkgever het doet op het gebied van mobiliteit? Wat vind je belangrijk als het gaat om mobiliteit? Waar wil je dat je werkgever meer aandacht aan besteedt? Dit zijn enkele vragen die elke keer terugkomen in het onderzoek en mobiliteit analyseren in de context van vijf thema’s: financieel, duurzaamheid, mobiliteitsopties, reistijd en vitaliteit. Het Mobility Happiness onderzoek richt zich daarbij op drie verschillende persona’s: werknemers die onderweg zijn, op locatie of thuis werken of een combinatie hiervan. Voor elke groep krijg je twee belangrijke inzichten; hoe scoort de werkgever nu en waar willen werknemers nu aandacht voor (op basis van de genoemde vijf thema’s). De gap tussen deze twee scores vormt het vertrekpunt voor het formuleren van succesvol mobiliteitsbeleid.

Resultaten uit het Mobility Happiness onderzoek

Juist medewerkers die heel enthousiast of ontevreden zijn over hoe mobiliteit voor ze is geregeld, zijn interessant voor het onderzoek. Waar zijn ze juist blij over of wat vinden ze dat er moet veranderen? Dat is de informatie waarmee je als werkgever mee aan de slag wilt gaan. Douwe van der Vinne duidt een aantal opvallende uitkomsten. “Bij een van onze opdrachtgevers maakten werknemers veel zakelijke kilometers. Dat werd een issue vanwege de stijgende brandstofkosten. Uit onderzoek bleek ook dat deze groep werknemers ook het meest kritisch was op het mobiliteitsbeleid. In combinatie met de uitkomst dat duurzaamheid een belangrijk thema binnen die organisatie is, onderzoeken we nu wat de impact is om deze werknemers te faciliteren met een kleine elektrische auto. Daarmee haalt de opdrachtgever onvrede weg en werkt tegelijkertijd aan het behalen van gestelde duurzaamheidsdoelstellingen. Het levert daarnaast onderscheidend vermogen op om je in de war on talent te laten zien.”

“Ook onderzoeken we hoe goed het mobiliteitsbeleid wordt gelezen. Het komt voor dat meer dan de helft van de werknemers aangeeft geen idee te hebben. Dat varieert zo tussen de 40 en 80%. Van de werknemers die wel weten dat er een mobiliteitsbeleid is, heeft maximaal 30% dit gelezen. In beide gevallen lopen werknemers kansen mis, doordat ze niet weten welke mobiliteitsopties ze hebben vanuit hun werkgever. Daaruit blijkt dat veel werkgevers bezig zijn met het vernieuwen van het beleid, maar dat de communicatie erover niet goed gaat. Met onze aanpak doen we een stap terug doen en willen weten wat ze nou precies met het beleid van plan zijn. Vaak is dan de conclusie dat beleid niet vernieuwd hoeft te worden, maar er gewoonweg beter over gecommuniceerd moet worden.”

Wat gebeurt er na het Mobility Happiness onderzoek?

“Binnen onze Mobility 360˚ aanpak gaat 180˚ over het verleden”, licht Douwe van der Vinne toe. “De State of Mobility laat zien wat er binnen de vijf organisatiethema’s mag en mogelijk is op het gebied van mobiliteit. Dit combineren we met de resultaten van het Mobility Happiness onderzoek, waaruit scenario’s ontstaan die een antwoord kunnen geven op de probleemstelling. En tegelijkertijd invulling geven aan de wensen van werknemers in concrete business cases. Daarin nemen we ook meteen mogelijke leveranciers mee die de implementatie van oplossingen kunnen faciliteren. Zo leidt Mobility 360˚ tot een resultaatgericht en onderbouwd actieplan voor het creëren van draagvlak én optimalisatie van het mobiliteitsaanbod.”

Hoe maak jij jouw mobiliteitsbeleid een succes binnen je organisatie? Mobinck deed onderzoek bij meer dan twintig bedrijven, verdeeld over zes sectoren, in totaal goed voor ruim 50.000 werknemers. Lees de belangrijkste bevindingen en de mening van experts in ons nieuwe e-book!