< Terug

Mobiliteit is on the move

Welke ontwikkelingen kunnen bedrijven benutten in de war for talent en welke rol speelt e-mobility?

Technologische innovaties versnellen de adoptie van nieuwe, veelal elektrische mobiliteitsvormen. Daarnaast dwingt overheidsingrijpen bedrijven hun mobiliteitsbeleid bij te sturen om te voldoen aan de gestelde duurzaamheidsnormen. We vroegen Henry Steenbergen, Directeur Transport en Mobiliteit Rabobank, hoe deze ontwikkelingen door bedrijven benut kunnen worden om hun mobiliteitsaanbod aantrekkelijker te maken. En zo de gunst van huidige werknemers en jong talent voor zich te winnen.

Mobiliteit gericht op duurzaamheid

Met de aangekondigde overheidsmaatregelen dat grote bedrijven zich per 2023 moeten verantwoorden voor hun uitstoot per werknemer, sorteren de meeste organisaties hier al op voor in het aanpassen van hun mobiliteitsaanbod. De leaseauto lijkt daarbij het voornaamste ‘slachtoffer’. Henry Steenbergen ziet deze ontwikkeling ook. “Businesslease is uit. Grote organisaties moeten straks gaan rapporteren, dus die auto’s willen ze niet meer hebben. Dat gaat steeds meer naar mobiliteitsbudget, waarbij je de verantwoordelijkheid verlegt naar de werknemer. Dat gaat langzaam, maar is wel zichtbaar. Dan heb ik het over de ‘oude’ leasemarkt, denk aan consultants en banken.”

Tegengestelde beweging van terbeschikkingstelling van de leaseauto

Toch verwacht hij niet dat de leaseauto helemaal uit beeld zal verdwijnen. Sterker nog, in sommige sectoren biedt het bedrijven de kans om met leaseauto’s in te spelen op de gewenste elektrificatie van mobiliteit. “Bijvoorbeeld in het onderwijs en instellingen in de zorg denken ze juist weer na over leaseauto’s. Dat komt eigenlijk door de coronacrisis. Elektrische auto’s stonden stil, kleine auto’s en dieselbusjes reden wel, gereden door personeel dat wel naar werk moest in die periode. Die bedrijven zien nu dat hun personeel ook aan de elektrische auto wil. Krapte op de arbeidsmarkt stimuleert daar ook het gebruik van leaseauto. Voor werknemers van kleinere bedrijven is de elektrische auto nu nog onbereikbaar, dus de terbeschikkingstelling via secundaire arbeidsvoorwaarden is dan heel interessant.”

“Bij de war for talent gaat het vooral om wat de potentiële werknemer nodig heeft. Mobiliteit op maat is nu de norm”

Uit het Nationaal Zakelijke Mobiliteitsonderzoek (NZMO) blijkt dat werkgevers steeds meer tegemoet komen aan de mobiliteitsbehoefte van hun personeel, waarbij werknemers zelf hun mobiliteit kunnen organiseren. In 2021 gaf 26% van de werkgevers hun werknemers de vrijheid zelf een keuze te maken voor de mobiliteit die het beste bij hen past (ten opzichte van 12% het jaar daarvoor). Henry Steenbergen adviseert bedrijven dan ook terug te gaan naar de tekentafel en werknemers als uitgangspunt te nemen bij het formuleren van mobiliteitsbeleid. “Bij de war for talent gaat het vooral om wat de potentiële werknemer nodig heeft. Onderscheid in beroepsgroepen is daarin belangrijk. Om bij de leaseauto te blijven als voorbeeld: deze werkt nu beter bij de verpleegkundige dan de trainee bij de Rabobank. Verschuiving dus naar noodzakelijke mobiliteit waarbij mobiliteit op maat de norm is.”

Geen mobiliteit is ook mobiliteit

Het creëren van een passend mobiliteitsaanbod is niet eenvoudig, zeker niet voor grote corporates die veel werknemers met uiteenlopende mobiliteitsbehoeftes hebben. Henry Steenbergen denkt dat in het vormgeven van mobiliteitsbeleid één belangrijk aspect nog steeds onderbelicht blijft, namelijk het ontgaan van mobiliteit. “Dus als je niet naar kantoor hoeft te gaan, dan veroorzaak je minder files en minder uitstoot. Ontgaan wordt steeds belangrijker en dat heeft allemaal te maken met hoe vaak we nog op kantoor zijn met z’n allen. Corona heeft ons geleerd dat we niet elke dag op kantoor hoeven te zijn en 2 à 3 dagen daar werken als ideaal wordt gezien. De aandacht voor minder reizen en als we dan toch weer naar werk toe gaan dat we dichter bij kantoor wonen, dat besef begint er steeds meer te komen.”

Wil je meer weten over hoe je als werkgever mobiliteit kan inzetten voor een versterkte employer branding? Lees er alles over in onze E-book, hieronder te downloaden!