< Terug

Mobiliteit mengt zich in de strijd van employer branding

Benieuwd hoe je mobiliteit succesvol kan integreren in jouw employer branding strategie?

Werkzoekenden zonder baan of werknemers die een volgende stap willen maken, hebben met het lage werkloosheidscijfer (3,4%, CBS, juli 2022) en het groeiende aantal vacatures de werkgevers voor het uitkiezen. Zonder fatsoenlijke employer branding strategie is de kans groot dat je de strijd om de sollicitant verliest. Wil je een aantrekkelijk imago opbouwen waarmee je de gunst van werknemers juist voor je wint, dan is een passend, dynamisch mobiliteitsaanbod onmisbaar.

Voldoen aan een veranderende mobiliteitsbehoefte

 “Bij de war for talent gaat het vooral om wat de werknemer nodig heeft. Werkgevers moeten noodzakelijke mobiliteit faciliteren, waarbij mobiliteit op maat de norm is.” Aan het woord is Henry Steenbergen, Directeur Transport en Mobiliteit bij de Rabobank. Hij is één van de mobiliteitsexperts die we vroegen de laatste mobiliteitstrends te duiden vanuit het perspectief van employer branding. Zijn woorden sluiten goed aan bij de trend dat steeds meer werkgevers tegemoet komen aan de mobiliteitsbehoefte van hun personeel, waarbij werknemers zelf kunnen ‘bepalen’ hoe hun mobiliteit wordt georganiseerd.

Meer flexibele en duurzame mobiliteit

Ga je als werkgever mee in de mobiliteitsbehoefte van jouw werknemers, dan kan je voorsorteren op de versnelde adoptie van nieuwe, duurzame vormen van vervoer die jouw mobiliteitsaanbod vergroten en aantrekkelijker maken. De groeiende mogelijkheden van deelmobiliteit, met name in de grote steden, vermindert de noodzaak van een leaseauto, waardoor wagenparken kleiner kunnen worden. Met elektrische auto’s kan de vloot verder vergroend worden. Volop mogelijkheden dus om te werken aan een duurzaam imago!

“De huidige generatie werknemers wil enkel nog werken voor bedrijven met een duurzame missie die ook in de dagelijkse praktijk op een pragmatische manier voelbaar is”

Technologische innovatie zorgt voor een groeiende flexibilisering van mobiliteit. Door de toenemende elektrificatie van vervoer maken steeds meer nieuwe mobiliteitsvormen onderdeel uit van de mobiliteitsmix. Technologie zorgt er ook voor dat je alle beschikbare mobiliteitsoplossingen aan elkaar kan verbinden. De apps die dit mogelijk maken zijn belangrijke tools om de gewenste flexibilisering van mobiliteit door werkgevers te faciliteren.       

Samenhangend mobiliteitsaanbod

Samenhang van verschillende mobiliteitsvormen creëert een mobiliteitsaanbod waarmee je werknemers over de streep kan trekken. Een aanbod waarin duurzaamheid, flexibiliteit en personalisering belangrijke thema’s zijn ter ondersteuning van een succesvolle employer branding strategie. Werknemers hebben een steeds belangrijkere rol als het gaat om het toetsen van mobiliteitsbeleid van de werkgever. Dus wanneer je als werkgever goed kunt uitleggen uit welke onderdelen jouw mobiliteitsaanbod is opgebouwd, dan is de kans groot dat je jouw werknemers meekrijgt in jouw verhaal.

“Hoe houden we iedereen duurzaam inzetbaar én in beweging en hoe organiseren en structureren we elkaars mobiliteit?” Dat was de vraag die Piet Schudde, verantwoordelijk voor HR bij Univé Noord Nederland, bij Mobinck neerlegde. Uit onderzoek kwam naar voren dat 40% actieve mobiliteit, dat wil zeggen fietsen en lopen, haalbaar zou kunnen zijn. En dat terwijl 83% van de medewerkers de auto gebruikt. “Er is nu draagvlak binnen de organisatie voor het concrete 2-jaren plan met ruim voldoende kaders voor lange termijn keuzes.” Een perfect voorbeeld hoe je mensen binnen een organisatie meekrijgt in een veranderend mobiliteitsbeleid.

Wil je meer weten over hoe je mobiliteit optimaal kunt integreren in jouw employer branding strategie? Aan de hand van tien mobiliteitsexperts en handige praktijkvoorbeelden nemen we je mee in het verbeteren van jouw imago. Download ons e-book en lees meer!