< Terug

Toenemende urgentie van een bruikbaar mobiliteitsplan

Menno van de Wetering en Douwe van der Vinne blikken terug op de Woon-werkgever en kijken vooruit naar de nieuwe Mobinck aanpak, Mobility 360.

Mobiliteit is een groeiend thema binnen veel organisaties. Flexibiliteit en duurzaamheid zijn daarin bepalende factoren. De recente Woon-werkgever campagne van Mobinck heeft laten zien dat de invloed van mobiliteit op het vormgeven van employer branding bij veel organisaties nog onbenut blijft. Menno van de Wetering, Business Development Manager en Douwe van der Vinne, Business Consultant kijken terug op de campagne. En ze vertellen meer over de nieuwe aanpak waarmee Mobinck haar klanten ondersteunt bij het ontwikkelen van een professioneel mobiliteitsplan, Mobility 360.

Woon-werkgever, een terugblik

Door mobiliteit te koppelen aan thematische campagnes probeert Mobinck werkgevers in te laten zien dat mobiliteit belangrijk is voor het versterken van hun merkidentiteit. Zowel voor eigen werknemers, maar ook voor het aantrekken van jong talent in een krappe arbeidsmarkt waar een aantrekkelijk mobiliteitsaanbod het verschil kan maken. Menno van de Wetering kijkt met een goed gevoel terug op de resultaten van de campagne. “In gesprek komen met de klant, daar begint je business mee en daar zit ook de kracht van het succes van zo’n campagne. Veel bedrijven geven aan dat ze al bezig zijn met mobiliteit, maar er zijn toch ook flink wat bedrijven die door onze aandacht zelf de urgentie voelen om er iets mee te doen. Voor ons een mooie kans ze in dat traject te begeleiden.”

‘Veel bedrijven voelen door onze aanpak de urgentie om iets met mobiliteit te doen’

Mobiliteit in relatie tot een veranderende, flexibele werkomgeving of het nastreven van gestelde duurzaamheidsdoelstellingen is voor veel bedrijven tastbaar. Hoe je de war on talent met de inzet van mobiliteit in jouw voordeel beslecht, is voor de meeste organisaties lastiger te vorm te geven. “War on talent wordt moeilijk gedefinieerd in relatie tot wat we doen”, zegt Menno van de Wetering daarover. “Bedrijven hebben moeite daar heldere resultaten aan te koppelen. Flexibiliteit en duurzaamheid zijn daarin veel concreter.”

Van onderzoek naar impact tot oplossing

Als ernaar gevraagd wordt, geven veel organisaties aan ‘dat ze al met mobiliteit bezig zijn’. De wens om te veranderen, zorgt ervoor dat er wel iets verandert in het mobiliteitsaanbod. Maar de ‘wetenschappelijke’ basis van de uitvoering ontbreekt meestal. “Bedrijven geven vaak aan dat ze al nieuw beleid hebben gemaakt”, zegt Menno van de Wetering. “Ze zetten een paar deelfietsen neer, er wordt een NS business kaart geïntroduceerd en ridesharing wordt bijvoorbeeld gestimuleerd. Dat landt over het algemeen niet goed in de organisatie, omdat het niet goed onderzocht is. Is het praktisch toepasbaar? Meestal niet.” Deze gesprekken vormen de ideale basis voor de introductie van de Mobility 360 aanpak.

Bij de nieuwe aanpak worden alle facetten van mobiliteit vanuit elke hoek belicht. Mobility 360 leidt tot een gewogen mobiliteitsbeleid, geschikt voor jouw organisatie, gedragen door jouw werknemers. Douwe van der Vinne licht de stappen kort toe. “Een scan van het vervoerspotentieel vormt het vertrekpunt. Waar wonen werknemers en hoe verhoudt zich dat tot de bedrijfslocatie(s)? En welke vervoerskeuzes kunnen ze maken? Een volgende stap is het toetsen van mobiliteit onder werknemers. Hoe is mobiliteit nu geregeld door jouw werkgever? Wat vind je belangrijk in een mobiliteitsaanbod? Zo kom je te weten hoe je een bepaalde gedragsverandering onder jouw werknemers kan realiseren. Door ze in een vroeg stadium erbij te betrekken creëer je ook draagvlak. Heb je de oplossingsrichting bepaald, dan is een derde stap het duidelijk krijgen welke impact dit heeft op de organisatie. Bereik je je doelstellingen met deze keuzes? In de laatste stap identificeer je de leveranciers die de veranderingen in mobiliteit vorm moeten gaan geven. Welke heb je al in huis en welke nieuwe partnerships moet je daarvoor aan gaan?”

De eerste werknemersonderzoeken bij een aantal opdrachtgevers zijn al in gang gezet. We vertellen je daarom snel nog veel meer over Mobility 360! Nu al benieuwd hoe deze aanpak ook voor jouw organisatie kan werken? Neem dan contact met ons op!